Första Bitcoin – ETF i USA

Oktober 2021 var en stor månad för Bitcoin. Förutom att priset på kryptovalutan slog nya rekord, började den första Bitcoin-ETF:en även handlas med i USA den 19 oktober. Att Proshares Bitcoin Futures ETF numera finns att handla på New York Stock Exchange (NYSE) har öppnat upp nya möjligheter för investerare att handla eller spekulera i Bitcoin.

Börshandlad fond (ETF)

En ETF, förkortning för Exchange Traded Fund, betyder att man köper en andel av en börshandlad fond, vilket är en fond som spårar en annan tillgång. I just det här fallet spårar ETF:en ett terminskontrakt – ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång i framtiden till ett specifikt pris, det vill säga Bitcoin.

Fond

Enkelt uttryckt är fonder samlingar av värdepapper som vanligtvis sköts av företag eller banker. Till dessa kan vem som helst äga andelar, det vill säga vara en del av fondens förmögenhet. Fonder äger ofta aktier eller råvaror, varav några fonder äger många olika tillgångar och andra endast en.

Bitcoinfond

Med det sagt är en Bitcoinfond alltså en fond som äger Bitcoin och därmed följer kryptovalutans pris. Bitcoins pris baserat på en mängd olika faktorer och kan förändras från en dag till en annan, något du kan läsa mer om hos Köpakrypto.se genom följande länk: https://kopakrypto.se/bitcoin-kurs/.

Terminskontrakt

Som vi tidigare varit inne på spårar ETF:er terminskontrakt. Men vad är det mer specifikt? Ett terminskontrakt är som sagt ett avtal om att köpa eller sälja en underliggande tillgång vid ett senare tillfälle till ett förutbestämt pris. Det kallas också för ett derivat eftersom terminskontrakt härleder sitt värde från en underliggande tillgång, som bitcoin kurs i detta sammanhang.

Investerare kan köpa rätten att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid ett senare tillfälle till ett förutbestämt pris. Genom att “köpa rätten” att köpa, förväntar sig en investerare att tjäna på en ökning av priset på den underliggande tillgången.

Skillnad mellan ETF och certifikat

Börshandlade fonder och certifikat kan vid första anblicken se väldigt lika ut, men det är några ting som skiljer dem åt. Certifikat har friare placeringsregler än börshandlade fonder, och man kan endast handla i en typ av underliggande tillgång. Detta får inte ETF:er göra. Dessutom har en ETF sina tillgångar avskilda från fondbolaget och drabbas därför inte om fondbolaget till exempel inte går i konkurs. Om företaget du köpt ditt certifikat av däremot går i konkurs är du inte skyddad.

Den nya Bitcoin-ETF:en i USA

Det kan vara komplicerat att förstå till att börja med om man inte är insatt i ETF:er och hur de fungerar. Men den Bitcoin-ETF som går att handla med idag är inte en fond som äger Bitcoin, men snarare en fond som äger så kallade terminskontrakt. Det vill säga ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång i framtiden till ett specifikt pris.

Det faktum att man numera kan handla Bitcoin-ETF:er på New York Stock Exchange gör det enklare för investerare att spekulera i Bitcoin. Detta ledde i sin tur till att bitcoinpriset steg ordentligt i oktober och fortfarande är på väg upp.

SW_Crypto_screen