Traditionella växelkurser och Bitcoin kurs

Världens alla fysiska valutors växelkurser är baserat på antingen marknaden eller på någon utomstående värdemätare. Valutor som är baserat på marknadens rörelser kallas för flytande växelkurser och de valutor som baseras på annat pris kallas växelkurs. Det är de flytande valutorna som kallas för fiatpengar och de fasta växelkurser kallas för myntfot etc.

Det som gör bitcoins så unikt är att bitcoin kursen inte är flytande eller en fast kurs. Istället så avgörs bitcoins värdet på hur stor efterfrågan det finns för kryptovalutan. Desto större intrese för bitcoins desto högre stiger bitcoin priset, och på samma sätt om intresset är lågt så sjunker bitcoin priset i samband med detta. Att bitcoins värde kan öka eller sjunka beroende på investerares intresse i kryptovalutan, har börjat oroa experter. Detta för att ingen annan valuta kan kollapsa lika snabbt som bitcoins och andra kryptovalutor, men detta är även en av anledningarna till varför bitcoins värde har ökat så snabbt och med så mycket, money flows, were attention goes.

SW_Crypto_screen